เกี่ยวกับข้าพเจ้า


 

17: แสงธรรมพระธุดงค์ พบแสงนิมิต
นะมัตถุ พุทธานัง ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
นะมัตถุ โพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณ

ธรรมรักษ์ผู้รักษ์ธรรม

วาระปฏิบัติธรรมข้ามปี 2554-2555
.............................................................
ด้านงานทางพระศาสนา:
- ได้อุทิศแรงกายแรงใจแรงสติปัญญา เพื่อพระศาสนามาต่อเนื่องตั้งแต่เยาว์วัย
- สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ ปี 2553-2554 ได้เป็นตัวแทนของกองทุนหาพระถวายวัด (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุ,พระธาตุนิมิตพระอรหันต์ และการอัญเชิญพระพุทธรูป,พระพิมพ์เพื่อการบรรจุกรุ เพื่อการทำบุญ ไปยังวัดวาอารามต่างๆให้ได้ทั่วประเทศ รวมแล้วประมาณ 170 วัด

ด้านงานปฏิบัติเพื่อหาหนทางสู่ความพ้นทุกข์:
22 เม.ย.2554: ด้วยความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช จึงได้เห็นหนทางและกำลังก้าวเดินตามรอยแห่งพระบาทองค์พระบรมศาสดา รวมตัวกับนักรบธรรมแห่งภูดานไห
20-23 ต.ค.2554: ร่วมออกเดินทางธรรมะสัญจรสู่ นรธ.ครั้งที่ 1 กับพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
11-18 พ.ย.2554: ได้ต้อนรับการธรรมะสัญจรสู่ภาคเหนือ และออกเดินทางปฏิบัติธรรมร่วม
144: นิมิตเกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


ด้านงานสะสมพระพิมพ์,พระบูชา
เริ่มสนใจ: ในศิลปะพระพิมพ์,พระบูชามาแต่เยาว์วัยแต่ขาดโอกาสเรียนรู้
ปี 2551-2552: ศึกษา,สะสมพระพิมพ์ตามกระแสผู้นิยมพระเครื่องทั่วไป เจตนาเดิมตามนี้
18 ก.พ.2552: ศึกษา,สะสม,เรียนรู้ พระพิมพ์วังหน้า อย่างจริงจัง ต่อมาได้รู้จักผู้ทรงญานสูงสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ องค์อธิษฐานจิต อิทธิคุณในระดับต่างๆของพระพิมพ์ในวังได้ จนมีความรู้เพียงพอและประสงค์จักเผยแพร่ฯให้คนทั่วไปรับรู้ถึงพระพิมพ์ที่สำคัญและอิทธิคุณสูงสุด
18 มี.ค.2553: จึงได้เปิด เวปบอร์ดหลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิตขึ้น เสริมโดยนำบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางพระศาสนามาไว้ ณ.ที่แห่งนี้ด้วย และนี่จึงเป็นจุดเริ่ต้ของการรู้จักพบปะกันของนักรบธรรมแห่งภูดานไห
22 เม.ย.2554: รู้จักกับท่าน พ.สุรเตโช และเริ่มปฏิบัติธรรม ทำให้มีความก้าวหน้าในทางธรรมอย่างต่อเนื่อง 
องค์พ่อแม่ครูอาจารย์
ปี 2545 : มาภูผาผึ้งครั้งแรก
ปี 2548-49 : จำพรรษาภูผาผึ้ง (คุณแม่ชมนิมนต์)
ปี 2550 : มาภูดานไห (คุณแม่ชมนิมนต์)
ปี 2555 : เป็นพรรษาที่ 11 ขององค์ท่าน
3-4 ก.ย.2554: ได้สัมผัสพระพุทธานุภาพร่วมกับท่าน ดร.นนต์ , ดร.ณัฐชัย และได้รับพระพรพิเศษร่วมกัน จึงทำให้ ลด ละ เลิก สะสมพระพิมพ์สายวังหน้า,วังหลวงทุกชนิด พร้อมที่จะมุ่งสู่ภาคการปฏิบัติเพื่อให้ถึงทางแห่งความพ้นทุกข์ต่อไป
14 ก.ย.2554: เปิดตัวและปรับปรุง Boonvithee.Blogspot.Com เพื่อเผยแพร่พระคุณองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโชพระพุทธปฐวีธาตุสถานปฏิบัติธรรมภูดานไหถ้อยธรรมะต่างๆและการเผยแพร่พระพิมพ์วังหน้า...ยังดำเนินควบคู่กันไป
..........................................................................................
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสง:
16: แสงแห่งท่าน พ.สุรเตโช
01: องค์ต้นญานกับองค์ปัญจระธรรม
02: แสงแห่งองค์พุทธะ
15: แสงธรรมพระธุดงค์ นิมิตแห่งแสง
16: แสงธรรมพระธุดงค์ ตามหานิมิต
17: แสงธรรมพระธุดงค์ พบแสงนิมิต
137: ภาพถ่ายติดดวงจิต ณ บ้านสุขสมบัติ

เรื่องที่เกี่ยวข้องนิมิตของข้าพเจ้า:
01: หลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิตร(ฝัน)
10: ฌานนิมิตถึงพระอริยะเจ้า
15: แสงธรรมพระธุดงค์ นิมิตแห่งแสง
16: แสงธรรมพระธุดงค์ ตามหานิมิต 
17: แสงธรรมพระธุดงค์ พบแสงนิมิต

58: นิมิตฝันว่า ได้ดื่มน้ำทิพย์
144: นิมิตฝัน เกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
155: มงคลนิมิต 2 ประการ
160: นิมิตฝันว่า ได้ฟังธรรมจาก...
165: นิมิตฝัน ถึงองค์พ่อแม่ครูอาจารย์มาสอนธรรม
193: นิมิตฝัน เกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์
275: นิมิตฝันว่า ได้ถวายอุปัฏฐากหลวงปู่ชา สุภทฺโท
นิมิตฝันว่า ติดตามองค์ครูบาอาจารย์ธุดงค์เข้าป่าลึก
นิมิตฝันว่า ได้พบพญานาคสีน้ำเงินจำศีลอยู่ในถ้ำ
นิมิตฝันว่า ได้พบงูสีขาวเผือก
นิมิตฝันว่า ได้เดินธุดงค์ติดตามองค์ครูบาอาจารย์ไปทางเหนือ
คำเตือน โปรดระวังเรื่องเล่าจากนิมิต
นิมิตฝันว่า ได้ถวายภัตตาหารร่วมกับญาติธรรมจำนวนมาก
นิมิตฝันว่า ได้ครอบครองเจ้าแห่งเหล็กไหล
นิมิตฝันว่า ทำบุญกับพระภิกษุสายหลวงพ่อวัดท่าซุง
นิมิตฝันว่า ได้ติดตามองค์ครูบาอาจารย์บิณฑบาตทางภาคอิสาน
นิมิตฝันว่า ได้เข้ากราบหลวงปู่หา (หลวงปู่ไดโนเสาร์)
นิมิตฝัน วันออกพรรษา
นิมิตฝันว่า ได้ร่วมขุดหาพระพิมพ์กับองค์ครูบาอาจารย์,หลวงปู่...
นิมิตฝันว่า ได้ติดตามองค์ครูบาอาจารย์ธุดงค์จากบาดาลสู่แดนลับแล (บังบด)


เพื่อนร่วมทางบุญ:
พุทธภูมิ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ธรรมะ: นักรบธรรม
- หลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิต: ญาติธรรม (สรุปข้อมูลมาจากที่นี่)
- พระเครื่องเรื่องใหญ่: IT Man
- บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า: IT Man

ศรีอาริยะ.....Sriariya: ดร.นนต์
พระดีของคนบุญ: ดร.นนต์
-  สารพันพระรัชกาล: ดร.ณัฐชัย
ช่องทางการทำบุญกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

ติดต่อ E-Mail: IT.Man@Hotmail.CO.TH
Facebook: https://www.facebook.com/Naakin.Th
Albums: http://goo.gl/IWhd6

  
หน้าแรก...เมื่อ 15 กันยายน 2554
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 15 ตุลาคม 54
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 30 มกราคม 55
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 22 มี.ค. 55 (15:30)
 บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 8 เม.ย. 55 (09:30)
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 8 เม.ย. 55 (09:30)
 บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 30 พ.ค. 55 (15:23)
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 30 พ.ค. 55 (15:11)

พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 21 มิ.ย. 55 (15:55)
บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 10 ก.ค. 55 (08:33)

พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 23 ก.ย. 55 (18:11)

บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 14 ธ.ค. 55 (11:21)
บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 06 ก.ค. 56 (07:30)