เกี่ยวกับข้าพเจ้า

 

17: แสงธรรมพระธุดงค์ พบแสงนิมิต
นะมัตถุ พุทธานัง ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระพุทธเจ้าทั้งหลาย
นะมัตถุ โพธิยา ความนอบน้อมของข้าพเจ้าจงมีแด่พระโพธิญาณ

ธรรมรักษ์ผู้รักษ์ธรรม
นรธ.สมบัติ เพ็งพล

วาระปฏิบัติธรรมข้ามปี 2554-2555
........................................................................
ชาติภูมิ:
เป็นลูกชาวนาแดนดินถิ่นอิสาน แห่งเมืองเกินร้อย...

ด้านงานทางโลก:
- ตัวผมเองทางสายงานเราเรียกว่าวิศวกรระบบคอมพิวเตอร์
- ผมจบปริญญาตรี วิทยาการคอมพิวเตอร์ และ ปริญาโท บริหารธุรกิจ เอก MIS
- เคยทำงานให้ CP.7-11 สนง.ใหญ่ : Computer Security Admin., Sony Thai สนง.ใหญ่ : Network Admin. 
(ไม่รวมงานพิเศษด้านการติดตั้งและบริหารระบบ IT ในภาครัฐและเอกชนอื่นๆ)
- ปัจจุบันผมดูแลระบบ IT ให้องค์กรระหว่างประเทศแห่งหนึ่งในแถบภาคเหนือชายแดนไทย-พม่า

ด้านงานทางพระศาสนา:
- ได้อุทิศแรงกายแรงใจแรงสติปัญญา เพื่อพระศาสนามาต่อเนื่องตั้งแต่เยาว์วัย
- สิ่งที่ภูมิใจที่สุดคือ ปี 2553-2554 ได้เป็นตัวแทนของกองทุนหาพระถวายวัด (ปัจจุบันปิดไปแล้ว) ในการอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระปัจเจกพุทธเจ้า พระธาตุ,พระธาตุนิมิตพระอรหันต์ และการอัญเชิญพระพุทธรูป,พระพิมพ์เพื่อการบรรจุกรุ เพื่อการทำบุญ ไปยังวัดวาอารามต่างๆให้ได้ทั่วประเทศ รวมแล้วประมาณ 170 วัด

ด้านงานปฏิบัติเพื่อหาหนทางสู่ความพ้นทุกข์:
22 เม.ย.2554: ด้วยความเมตตาขององค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช จึงได้เห็นหนทางและกำลังก้าวเดินตามรอยแห่งพระบาทองค์พระบรมศาสดา รวมตัวกับนักรบธรรมแห่งภูดานไห
20-23 ต.ค.2554: ร่วมออกเดินทางธรรมะสัญจรสู่ นรธ.ครั้งที่ 1 กับพ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
11-18 พ.ย.2554: ได้ต้อนรับการธรรมะสัญจรสู่ภาคเหนือ และออกเดินทางปฏิบัติธรรมร่วม
144: นิมิตเกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช


ด้านงานสะสมพระพิมพ์,พระบูชา
เริ่มสนใจ: ในศิลปะพระพิมพ์,พระบูชามาแต่เยาว์วัยแต่ขาดโอกาสเรียนรู้
ปี 2551-2552: ศึกษา,สะสมพระพิมพ์ตามกระแสผู้นิยมพระเครื่องทั่วไป เจตนาเดิมตามนี้
18 ก.พ.2552: ศึกษา,สะสม,เรียนรู้ พระพิมพ์วังหน้า อย่างจริงจัง ต่อมาได้รู้จักผู้ทรงญานสูงสามารถวิเคราะห์ แยกแยะ องค์อธิษฐานจิต อิทธิคุณในระดับต่างๆของพระพิมพ์ในวังได้ จนมีความรู้เพียงพอและประสงค์จักเผยแพร่ฯให้คนทั่วไปรับรู้ถึงพระพิมพ์ที่สำคัญและอิทธิคุณสูงสุด
18 มี.ค.2553: จึงได้เปิด เวปบอร์ดหลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิตขึ้น เสริมโดยนำบันทึกเรื่องราวเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆทางพระศาสนามาไว้ ณ.ที่แห่งนี้ด้วย และนี่จึงเป็นจุดเริ่ต้ของการรู้จักพบปะกันของนักรบธรรมแห่งภูดานไห
22 เม.ย.2554: รู้จักกับท่าน พ.สุรเตโช และเริ่มปฏิบัติธรรม ทำให้มีความก้าวหน้าในทางธรรมอย่างต่อเนื่อง 
องค์พ่อแม่ครูอาจารย์
ปี 2545 : มาภูผาผึ้งครั้งแรก
ปี 2548-49 : จำพรรษาภูผาผึ้ง (คุณแม่ชมนิมนต์)
ปี 2550 : มาภูดานไห (คุณแม่ชมนิมนต์)
ปี 2555 : เป็นพรรษาที่ 11 ขององค์ท่าน
3-4 ก.ย.2554: ได้สัมผัสพระพุทธานุภาพร่วมกับท่าน ดร.นนต์ , ดร.ณัฐชัย และได้รับพระพรพิเศษร่วมกัน จึงทำให้ ลด ละ เลิก สะสมพระพิมพ์สายวังหน้า,วังหลวงทุกชนิด พร้อมที่จะมุ่งสู่ภาคการปฏิบัติเพื่อให้ถึงทางแห่งความพ้นทุกข์ต่อไป
14 ก.ย.2554: เปิดตัวและปรับปรุง Boonvithee.Blogspot.Com เพื่อเผยแพร่พระคุณองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโชพระพุทธปฐวีธาตุสถานปฏิบัติธรรมภูดานไหถ้อยธรรมะต่างๆและการเผยแพร่พระพิมพ์วังหน้า...ยังดำเนินควบคู่กันไป
..........................................................................................
เรื่องที่เกี่ยวข้องกับแสง:
16: แสงแห่งท่าน พ.สุรเตโช
01: องค์ต้นญานกับองค์ปัญจระธรรม
02: แสงแห่งองค์พุทธะ
15: แสงธรรมพระธุดงค์ นิมิตแห่งแสง
16: แสงธรรมพระธุดงค์ ตามหานิมิต
17: แสงธรรมพระธุดงค์ พบแสงนิมิต
137: ภาพถ่ายติดดวงจิต ณ บ้านสุขสมบัติ

เรื่องที่เกี่ยวข้องกับนิมิต:
01: หลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิตร(ฝัน)
10: ฌานนิมิตถึงพระอริยะเจ้า
58: ฝันว่าได้ดื่มน้ำทิพย์

144: นิมิตเกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ พ.สุรเตโช
155: มงคลนิมิต 2 ประการ
160: นิมิตฝันว่าได้ฟังธรรมจาก...
193: ความฝันเกี่ยวกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์


เพื่อนร่วมทางบุญ:
พุทธภูมิ อิทธิฤทธิ์ ปาฏิหาริย์ ธรรมะ: นักรบธรรม
- หลวงปู่แหวนมาโปรดในนิมิต: ญาติธรรม (สรุปข้อมูลมาจากที่นี่)
- พระเครื่องเรื่องใหญ่: IT Man
- บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า: IT Man

ศรีอาริยะ.....Sriariya: ดร.นนต์
พระดีของคนบุญ: ดร.นนต์
-  สารพันพระรัชกาล: ดร.ณัฐชัย
ช่องทางการทำบุญกับองค์พ่อแม่ครูอาจารย์

ติดต่อ นรธ.สมบัติ เพ็งพล:
E-Mail: IT.Man@Hotmail.CO.TH
มือถือ: 089 639 1445

Facebook: https://www.facebook.com/Naakin.Th
Albums: http://goo.gl/IWhd6

  
หน้าแรก...เมื่อ 15 กันยายน 2554
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 15 ตุลาคม 54
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 30 มกราคม 55
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 22 มี.ค. 55 (15:30)
 บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 8 เม.ย. 55 (09:30)
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 8 เม.ย. 55 (09:30)
 บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 30 พ.ค. 55 (15:23)
พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 30 พ.ค. 55 (15:11)

พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 21 มิ.ย. 55 (15:55)
บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 10 ก.ค. 55 (08:33)

พระเครื่องเรื่องใหญ่:เมื่อ 23 ก.ย. 55 (18:11)

บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 14 ธ.ค. 55 (11:21)
บุญวิถีแห่งข้าพเจ้า:เมื่อ 06 ก.ค. 56 (07:30)