วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2555

169: ตำนานรักข้ามภพ


เพลงนี้เป็นเพลงที่กุ้งกิติคุณร้องไว้ และเป็นเพลงที่พญานาคที่ภูกระดึง มาร้องให้ อ.วารุณีฟังเพื่อแต่งไว้ประกอบนิยายตำนานรักข้ามภพ

รักข้ามภพ :กุ้ง กิตติคุณ เชียรสงค์ น้องนางเจ้าเอ๋ย ใยเจ้าจากข้า คิดถึงปานว่า..หัวใจสลาย เจ้าจากไปนาน..แสนนานเท่าไหร ชั่วทุกลมหายใจ รักข้า..ยังคอย กลิ่นกายเจ้าหอม ตรึงใจข้า น้ำตานองหน้าอาวรณ์โหยหา เจ้าจากไปนานแสนนานไม่กลับมา ตราบชั่วดินฟ้า รักข้ายังคอย *คอย.. คอย.. เฝ้าคอย.. เทพไท้เทวา เมตตาข้าเถิด วิงวอนประตูภพเปิด รักข้า..เถิดหนา จะข้ามภพ..ย้อนวันเวลา เพื่อติดตามหาแก้วตา..รักข้า คืนเรือน * รักข้ามภพ รักข้ามภพ รักข้ามภพ เอยฯ

จากเวบ วารุณี สวัสดิภักดิ์ | Facebook เรื่องพญานาคอ่านได้จากhttp://board.palungjit.org/f2/%E0%B8...87-354634.html เรื่องย่อตำนานรักข้ามภพอ่านได้จาก http://board.palungjit.org/f2/%E0%B9...9E-356418.html สังซื้อได้ที่สำนักพิมพ์ช่อแก้ว ติดต่อ0863247404คุณเสาวนีย์ สวัสดิภักดิ์  ที่มา: http://board.palungjit.org/f2/เชื่อมั้ยเพลงนี้พญานาคที่ภูกระดึงร้องให้ฟัง-356360.html

พญานาค เทพเจ้าที่ใกล้ชิดมนุษย์และพระพุทธศาสนามากที่สุด ท่านต่างช่วยกันเสียสละปกป้องคุ้มครองพระศาสนาให้ดำรงมั่นให้ครบ 5,000 ปี ตามพุทธประสงค์ มนุษย์ที่เกิดมาจำนวนมากในยุคนี้ บางท่านก็เคยเป็นเป็นนาคี นาคา ต่างประสงค์สืบต่อพระศาสนาเฉกเช่นกัน เชื่อเหลือเกินว่า ญาติๆที่อยู่ในเมืองนาค ก็คงคิดถึงและเป็นห่วงมนุษย์ทั้งหลายเหล่านั้น แต่มนุษย์เราท่านอาจไม่เคยรับรู้ว่าในโลกทิพย์เมืองนาคนั้น ท่านต่างคอยเฝ้าดูแลรักษาเราอยู่ คอยโมทนาในบุญเราอยู่ บทเพลงนี้ นับได้ว่าเป็นตัวแทนการสื่อสารจากโลกหนึ่งสู่อีกโลกหนึ่ง ให้รับรู้ สัมผัสได้ เป็นรูปธรรม ซาบซึ้งใจมากยิ่งนัก ปล: อันว่าความรักความผูกพันจากบทเพลงนั้น อาจจะเป็นการสื่อสารจากบิดามารดามาสู่บุตรหรือบุตรีก็ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นในทำนองความรักทั่วไป ขอเจริญในธรรม / IT Man (30.08.55)