วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2554

42: ภาพดวงจิตในห้องพระ

บันทึกภาพไว้เมื่อ 19 ต.ค. '54 เวลาประมาณ 18:00 ก่อนออกเดินทางไปร่วมธรรมะสัญจร